[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stendahl, Sven och Sylvia Nr 23 / 24

Huvudsaklig arkivbildare: Stendahl, Sven (1911-2002) Direktör
Verksamhetsort: Åbo
Övriga arkivbildare: Stendahl f.Axberg, Sylvia (1903-1986) Åbo
Antal enheter: 2 / Hyllmeter: 0,10
Material: Brev från krigsåren 1939-44; Breven i original samt i avskrift.Dessutom en bok som utgår från brevev: "Än gryr en dag - vår familjs öden under krigsåren 1939-1944" av Brita-Stina Jungar.
Gränsår: 1939-1944
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: frontbrev ; krigsbrev ; vinterkriget ; fortsättningskriget ; krig
Signum: M:2

[Föregående post   [Nästa post