[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortelius, släkten Nr 23 / 83

Huvudsaklig arkivbildare: Fortelius, Lennart Gabriel (1896-1951) ML
Verksamhetsområde: kirurg
Verksamhetsort: Ekenäs
Övriga arkivbildare: Fortelius, Lars Gabriel (1923-) veterinär
Fortelius, Karin Maria (1897-1991) sjuksköterska
Fortelius, Per Henrik (1926-1993) MKD, patolog
Nyman f.Fortelius, Tyra Berta HENRIETTE (1932-) merkonom
Haartman von f.Fortelius, Brita Maria (1929-) teckningslärare
Antal enheter: 20 / Hyllmeter: 2,2
Material: Brev (mestadadels släktbrev) i original samt renskrivna och kommenterade, biografica, släktutredningar m.m.
Gränsår: 1870-1990
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.
Ämnesord: Mether-Borgström ; de Pont ; resor ; Sibirien ; krigsbrev ; frontbrev ; brev från krigsåren
Signum: Esko 1:2
Anmärkning: Personförteckning över i breven nämnda personer finns.

[Föregående post   [Nästa post