[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bäck, Yngve Nr 24 / 55

Huvudsaklig arkivbildare: Bäck, Yngve Rafael (1903-1988) domprost
Verksamhetsort: Helsingfors, Borgå
Antal enheter: 4 / Hyllmeter: 0,3
Material: Predikningar, pastoralavhandling, licentiatavhandling, laudaturuppsats
Gränsår: 1938-1980
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: predikningar ; präster
Signum: C:2

[Föregående post   [Nästa post