[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orädd, Daniel Nr 25 / 55

Huvudsaklig arkivbildare: Orädd, Daniel (1894-1965) prost
Verksamhetsområde: sjömanspräst
Verksamhetsort: Hangö
Övriga arkivbildare: Orädd f.Steiner, Nanna (-)
Antal enheter: 24 / Hyllmeter: 1,2
Material: Brev (12 vol.), predikningar, pastoralavhandling, manuskript, dagbok, foton, biografica
Gränsår: 1923-1978
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns. I databasen Brevsam.
Ämnesord: präster ; predikningar
Signum: L:2
Anmärkning: Holländska protestskrivelser mot katolsk Finlandspropaganda 1942 har fogats till samlingen.

[Föregående post   [Nästa post