[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radelma gård Nr 25 / 38

Huvudsaklig arkivbildare: Radelma gård,
Verksamhetsort: Pikis
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,20
Material: Handlingar rörande Radelma gård och andra egendomar i Pikis.
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Raadelma ; Buckila gård ; Alastalo skattehemman ; Haukla skattehemman, Pikis ; Narjus skattehemman, Pikis ; Ylhäis skattehemman, Pikis ; Ylöstalo skattehemman, Pikis ; Pietilä frälsehemman, Pikis ; Tuorla rusthåll, Pikis ; Bussila ; Finby gård, Pikis ; Önsholm frälsehemman, Pargas ; Tuomola hemman, Pikis ; Linnunpää gård, Pikis ; lokalhistoria
Signum: Vån.II2:D:4
Anmärkning: Se även Sjöström, Frans Anatolius.

[Föregående post   [Nästa post