[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dahlström, Handelshuset Nr 4 / 38

Huvudsaklig arkivbildare: Dahlström, Handelshuset
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Dahlström, Carl Magnus (1805-1875)
Dahlström, Ernst Abraham (1846-1924)
Dahlström, Magnus (1859-1924)
Antal enheter: 69 / Hyllmeter: 6
Material: Affärsarkiv
Gränsår: 1850-1925
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: företagsarkiv ; Aura sockerbruk ; Alfa sockerbruk ; Crichton & Co. ; Eschner & Dahlström ; Hotell Phoenix ; Kemi Oy ; Kingelin & Co, Aktiebolaget ; Littois Fabriksbolag ; Möllby Pappers Bruks Bolag, Åbo ; Torfaktiebolaget, Mellilä ; Wartsala Ångsågs Aktiebolag ; Åbo Mekaniska Verkstads Aktiebolag ; Amalienborgs bryggeri ; Kymmene bruk ; Hevosoja hemman ; försäkringsbolag ; Gasbelysningsaktiebolaget i Åbo ; Rederibolaget Bore ; Åbo Ångfartygsaktiebolag ; Åbo Nya Ångfartygsaktiebolag ; Ångfartygsaktiebolaget Nord ; Ångfartygsaktiebolaget Poseidon ; skonerten Finland ; ångfartyget Furst Menschikoff ; barkskeppet Helios ; barkskeppet Hermes ; skonerten Juno ; galeasen Juno ; slupen Juno
Signum: Esko 8:2-1
Anmärkning: Se samling "Dahlströms donationer" för familjens kulturella och sociala projekt. -Största delen av handelshusets arkiv finns i Riksarkivet (Åbo) samt i Kuusankoski (Kymmene).

[Föregående post   [Nästa post