[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenhola-samlingen Nr 4 / 18

Huvudsaklig arkivbildare: Tenhola gods,
Verksamhetsort: Lemo
Antal enheter: 21 (22) / Hyllmeter: 2,1
Material: Genealogi om nedannämnda släkter, handlingar om nedannämnda gods m.m.
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.Samlingen grovsorterad.
Ämnesord: De la Myle ; Lindeström ; Maexmontan ; Salonius ; Lode ; Grunér ; Ithimaeus ; Rehbinder ; Strömberg ; Ahtis (Villnäs) ; Kahiluoto (Tövsala) ; Maanpää ; Oijais ; Pakinais ; Heinis (alla i Rimito) ; Upalingo ; Kemppilä (Reso) ; Ekenäs (Kimito) ; Wecklax ; Wickperä (Nagu) ; Hangslax by (Nagu) ; gårdsarkiv ; lokalhistoria
Signum: E:1

[Föregående post   [Nästa post