[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appelgren, Elin Nr 37 / 83

Huvudsaklig arkivbildare: Appelgren, Elin Maria
Verksamhetsort: Grankulla, Helsingfors
Övriga arkivbildare: Appelgren, Olof Fredrik (1906-1990) Löjtnant Alavieska, Helsingfors
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,14
Material: Brev, främst krigsbrev från Olof Appelgren till modern Elin Appelgren
Gränsår: 1940-1944
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; brev från krigsåren
Signum: Vån.II2:I:3
Anmärkning: Olof Appelgren tjänstgjorde bl.a. som adjutant för artillerigeneral Ville Nenonen under vinter- och fortsättningskriget.

[Föregående post   [Nästa post