[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevonius, David Nr 38 / 95

Huvudsaklig arkivbildare: Sevonius, David (1736-1811) kyrkoherde
Verksamhetsort: Kisko
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Handskrivna anteckningar i tryckta skrifter, curriculum vitae
Gränsår: 1760-1770
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: präster
Signum: N:2

[Föregående post   [Nästa post