[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colliander, Viking Nr 5 / 5

Huvudsaklig arkivbildare: Colliander, Carl Erland Viking Rafael (1908-2000)
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: Brev, manuskript (om arkiv i pappersbruk), stencil med egna dikter
Gränsår: 1920-1980
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Signum: B:1

[Föregående post