[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bengelsdorff, Harald Nr 5 / 95

Huvudsaklig arkivbildare: Bengelsdorff, Harald Ludvig (1875-1952) försäkringsdirektör
Verksamhetsort: Helsingfors, Borgnäs
Övriga arkivbildare: Bengelsdorff, Frans Ludvig (1847-1910) prost
Antal enheter: 10 / Hyllmeter: 0,8
Material: Brev till HLB (4 vol.), biografica, släktutredningar
Gränsår: 1850-1950
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: präster ; Borgnäs jaktförening ; Wittstock ; krigsbrev (Peisa) ; frontbrev (Peisa)
Signum: Vån.II2:H:1, N:2 (vol. 10)
Anmärkning: Innehåller också biografiskt material som hänför sig till andra medlemmar av släkten Bengelsdorff.

[Föregående post   [Nästa post