[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donner-Sinebrychoff-Nordenstam Nr 5 / 38

Huvudsaklig arkivbildare: Sinebrychoff, Nikolaj (Nicolas) (1856-1896) kommerseråd
Verksamhetsort: Helsingfors
Övriga arkivbildare: Sinebrychoff f. Nordenstam, Anna (1854-1944) kommerserådinna Helsingfors
Donner, Uno (1872-1958) ingenjör Helsingfors
Donner f. Sinebrychoff, Olga (Olly) (1881-1956)
Nordenstam, Johan Mauritz (1802-1882) lantmarskalk, friherre
Nordenstam, Carl Johan (1754-1823) överstelöjtnant
Antal enheter: 55 / Hyllmeter: 3,2
Material: Släkt- och affärsarkiv
Gränsår: 1780-1950
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: Björnholm ; Blekholms Warfvet ; Gerknäs, Lojo ; lokalhistoria
Signum: Vån.II2:L:2-3
Anmärkning: Samlingen har även kallats "Uno Donners samling" Se även Sinebrychoff, Anna. -Se även Donner, Uno o.Olly.

[Föregående post   [Nästa post