[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huldén, J.J. Nr 5 / 83

Huvudsaklig arkivbildare: Huldén, Johan Jakob (J.J.) (1880-1959) FK, författare, skolman
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Huldén f.Åström, Grete (1897-1966) Åbo
Svedberg, Anders (1832-1889) lärare Munsala
Antal enheter: 73 / Hyllmeter: 5,3
Material: Brev (40 vol.), manuskript, biografica, tidningsurklipp, m.m.Johan Blåmans dagbok (1799?-1813) finns i volym 61.
Gränsår: 1850-1950
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt samt över vissa delar av materialet. I databasen Brevsam.
Ämnesord: numismatik ; Johansson, Severin ; Petrograd ; S:t Petersburg ; resor ; Svedberg, Anders ; krigsbrev ; frontbrev ; brev från krigsåren ; Blåman, Johan ; Munsala
Signum: Vån.II2:K:2, Rix A29:2 (låda med almanackor).
Anmärkning: I samlingen ingår Anders Svedbergs samling som består av 2 volymer brev och 2 volymer manuskript, biografica och annat.(Brev vol 20-21, övrigt vol 61-62).

[Föregående post   [Nästa post