[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stenbäck, Gustav o. Julia Nr 41 / 95

Huvudsaklig arkivbildare: Stenbäck, Gustav Bernhard Samuel (1911-) prost
Verksamhetsort: Kronoby, Korpo
Övriga arkivbildare: Stenbäck f.Salenius, Julia Johanna (1908-) lektor Kronoby, Korpo
Antal enheter: 5+1 / Hyllmeter: 1
Material: Predikningar, tidningsurklipp, minnesalbum
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: präster
Signum: Rix A22:3

[Föregående post   [Nästa post