[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glader, Hugo Nr 42 / 55

Huvudsaklig arkivbildare: Glader, Hugo Harry Hogenskild (1913-1981) kyrkoherde, prost
Verksamhetsort: Pernå
Antal enheter: 5 / Hyllmeter: 0,5
Material: Predikningar, radioandakter, pastoralavhandling, anteckningar
Gränsår: 1933-1977
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.Innehåll på kapseln.
Ämnesord: präster ; predikningar
Signum: Vån.II2:D:1

[Föregående post   [Nästa post