[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingman, Wilhelm Nr 43 / 55

Huvudsaklig arkivbildare: Ingman, Wilhelm (1852-1934) prost
Verksamhetsort: Lappfjärd (Kristinestad)
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,25
Material: Predikningar
Gränsår: 1880-1930
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: präster ; predikningar
Signum: Rix Alfa A:49

[Föregående post   [Nästa post