[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruuth, Curt Nr 44 / 95

Huvudsaklig arkivbildare: Ruuth, Curt Gustaf Gideon (1902-1972) godsägare
Verksamhetsort: Pernå
Övriga arkivbildare: Ruuth, Gustaf (1792-1827) kapellan
Ruuth f.Hipping, Sofia (1797-1854)
Antal enheter: 10 / Hyllmeter: 0,7
Material: Släktarkiv (brev, dagböcker, biografica, predikningar)
Gränsår: 1790-1942
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.
Ämnesord: präster ; krigsbrev ; brev från krigsåren ; predikningar
Signum: B:1
Anmärkning: Volym 10 innehåller CRs frontbrev.I övrigt består samlingen av äldre släktmaterial.

[Föregående post   [Nästa post