[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westerlund, Runar Nr 46 / 55

Huvudsaklig arkivbildare: Westerlund, Runar (1902-1980) prost
Verksamhetsort: Nagu, Pojo, Houtskär
Övriga arkivbildare: Westerlund f.Törnqvist, Ragnhild (1908-1983) fru Nagu, Pojo, Houtskär
Antal enheter: 4 / Hyllmeter: 0,25
Material: Brev, predikningar (utkast), tal, föredrag, kassaböcker m.m.
Gränsår: 1950-1982
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.
Ämnesord: präster ; predikningar
Signum: Vån.II2:H:3

[Föregående post   [Nästa post