[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brenner, Bengt Nr 46 / 83

Huvudsaklig arkivbildare: Brenner, Bengt Thordson (1918-2007) Officer, diplomingenjör
Verksamhetsort: Grankulla, Borgå
Övriga arkivbildare: Brenner f.Fagerroos, Ester (1891-1976) Helsingfors, Grankulla
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: Brev från Bengt Brenner till modern Ester Brenner
Gränsår: 1940-1953
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; brev från krigsåren
Signum: Vån.II2:I:3
Anmärkning: Bengt Brenner tjänstgjorde vid Hangöområdet där hans kompani utförde minröjningar.År 1944 utförde Brenners pluton omfattande mineringar på Teikarsaari där Brenner sårades.

[Föregående post   [Nästa post