[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgar, Bror Nr 48 / 55

Huvudsaklig arkivbildare: Borgar, Bror Artur (1918-) prost, direktör
Verksamhetsområde: Direktör för förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 4 / Hyllmeter: 0,45
Material: Predikningar, artiklar, ledare (Församlingsbladet)
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: präster ; predikningar
Signum: Rix Alfa A:49

[Föregående post   [Nästa post