[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jernström, Frank Nr 7 / 83

Huvudsaklig arkivbildare: Jernström tid.Fischmann, Frank Bernhard (1914-2007) Chefredaktör
Verksamhetsområde: Västra Nyland
Verksamhetsort: Ekenäs
Övriga arkivbildare: Jernström f.Simberg, Eilid Maj (-) Ekenäs
Antal enheter: 136 / Hyllmeter: 12
Material: Manuskript, tidningsurklipp, biografica - Tillägg: Krigsbrev; korrespondens under åren 1940-44 med huvudsaklignen hustrun Eilid men också andra.Dessutom två fotoalbum från fronten och biografiskt material.Totalt åtta volymer med numrering K1-K8.
Gränsår: 1939-1979
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: tidningspress ; Rundradion ; krigsbrev ; frontbrev ; brev från krigsåren
Signum: Rix A37:4-6, M:2 (17/18)

[Föregående post   [Nästa post