[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pipping, Rolf Nr 9 / 83

Huvudsaklig arkivbildare: Pipping, Hugo Rudolf (Rolf) (1889-1963) FD, professor, rektor
Verksamhetsområde: Nordisk filologi, ÅA
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Pipping f.Jägerskiöld, Estrid (Essi) (1896-1932)
Pipping, Knut HUGO (1864-1944) FD, professor Helsingfors Nordisk filiogi, HU
Pipping f.Westermarck, Anna (1867-1942)
Pipping, Knut Gunnar (1920-1997) FD, professor Åbo Sociologi, ÅA
Pipping, Olof (1923-1944) stud.
Antal enheter: 352 / Hyllmeter: 12+13
Material: Brev (205 vol), autografsamling (5 vol.), manuskript, sakkunnigutlåtanden, föreläsningar, biografica
Gränsår: 1899-1962
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; frontbrev ; brev från krigsåren
Signum: Esko 4:4-2 (brev, biografica, autografer), Rix A33:1-3 (excerpter och biografica, översikt finns).
Anmärkning: Samlingen innehåller också brev till andra medlemmar av släkterna Pipping, Jägerskiöld, Westermarck m.fl. personer.Se förteckning. -Edvard Westermarcks testamente i vol. 202. -I samling ingår långa serier frontbrev mellan Rolf och sönerna Olof och Knut Pipping.

[Föregående post   [Nästa post