[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Barns möte med skolan (Skolstart)

Children confronting school

Datum: 1.4.1994-31.12.1996
Kod: 2457
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 324
Fax +358-6-3247 302
E-post Anna-Lena.Ostern@abo.fi
Projektledare: PeD, FL Anna-Lena Östern, biträdande professor (1.4.1994-31.12.1996)
Forskare: PeL Ria Heilä-Ylikallio (1.4.1994-31.12.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 30 %
- utvecklingsarbete 40 %
Inhemsk finansiering: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors () FIM 50000
Årsverken: Totalt: 56 månader
Partner: Nordiskt nätverk med stöd av Nordiska ministerrådet (Skolstart i Norden); nationellt nätverk (Skolstart i Norden - Finland)
Beställd av: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
Kontakter: Moderprojekt: Barn, språk och kommunikation; Skolstart i Norden (NMR); EU-nätverket för undervisning på minoritetsspråk; NFPF:s nätverk Barnpedagogik / Early childhoos education.
Ämnesord: nybörjare, tvåspråkighet, dialekt, koulutulokkaat, kaksikielisyys, murteet, skolstart, tvåspråkighet, dialekt, skriftspråk, confronting school, bilingualism, Swedish dialect, literacy,

Forskningsprojektet har som syfte att kartlägga barns möte med skolan.Fokus är på utvecklingen av barns tal- och skriftspråk.Ett speciellt intresse ägnas barn med olika typer av tvåspråkig bakgrund samt barn med dialektbakgrund.Vi söker svar på frågan huruvida dialekt och/eller tvåspråkighet medför problem och möjligheter som läraren bör beakta i sin undervisning. -Datainsamlingen sker genom observation, olika prov och test samt intervjuer med aktörerna i förskola och skola (barn och lärare).Resultatredovisningen.De 52 barnen studeras som case i analyserna, som i huvudsak är kvalitativa.Också kvantitativa översikter av hela materialet ges.

The aim of the project is to describe the patterns in the way children confront school.Focus is on the development of oral communication skill and on emerging literacy.The project pays a special attention to children with different kinds of bilingual or dialectal background.The analysis tries to give an answer to the question whether dialect and/or bilingualism is accompanied by specific difficulties or possibilities which the teacher schould note in her teaching.

Publikation(er)

28.3.1996 / 1.4.1996