[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 3

Kyroälvprojektet : språk, kultur och regional identitet

The Kyro River projekt : language, culture and regional identity

Datum: 1.9.1995-31.12.1998
Kod: K1623
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Etnologiska institutionen
Adress: Biskopsgatan 13, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 642
Fax +358-2-2154 845
E-post Anna-Liisa.Kuczynski@abo.fi
Projektledare: FD Nils Storå, professor (1.9.1995-)
Forskare: FD Maj-Len Rönkä (1.9.1995-)
FL Barbro Wiik (1.9.1995-)
FM Ing-Marie Loman (1.9.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 90 %
- tillämpad forskning 10 %
Årsverken: Totalt: 12 månader
Kontakter: Kulturgräns-projektet vid Umeå universitet i Sverige
Ämnesord: Kyroälv, kulturkontakter, finskspråkiga, svenskspråkiga, Kyröjoki, kulttuurikosketukset, suomenkieliset, ruotsinkieliset,

Projektet är tvärvetenskapligt, under ett inledande pilotskede (under år 1996) främst inriktat på etnologiska och svenskspråkiga aspekter.Målet är att klargöra Kyro älvs betydelse för kontakterna mellan svensk- och finskspråkiga älvdalsbyggare, belysa älvens tidigare betydelse som livsnerv och dess idag mera symboliska betydelse inom en region där svenskt och finskt mötts på olika plan och under olika betingelser i ett långt tidsperspektiv.Hur mötet har gestaltat sig, vad det innebär i fråga om den regionala identiteten och hur vardagen vid språkgränsen upplevs idag utgör projektets centrala problemfält, avsedda att preciseras i en pilotstudie, på basen av tidigare forskningsreultat, samt arkivstudier, intervjuer och observationer.

The project is characterized as an interdisciplinary during a pilot period (1996) with special reference to ethnological and linguistic aspects.The purpose is to investigate contacts between the Swedish- and Finnish-speaking people living along the river Kyro and its delta.

Publikation(er)

13.3.1996 / 15.3.1996