[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Flow cytometry for rapid characterization of colloidal particles in paper mill process waters (FCM)

Flödescytometri för snabb karakterisering av kolloidala partiklar i processvatten i pappersbruk

Datum: 1.4.1998-31.3.2000
Kod: 17810
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2614 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.4.1998-31.3.2000)
Forskare: M.Sc., DI Ralf Degerth (1.4.1998-31.3.2000)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 70 %
Inhemsk finansiering: Tekes, Helsingfors (Minimizing water consumption in papermaking Cactus) FIM 866000
Årsverken: 9 månader år 1998; Totalt: 24 månader
Partner: University of Turku, Laboratory of Immunology
Beställd av: Tekes, Helsingfors
Ämnesord: papperstillverkning, paperinvalmistus, pappersframställning, processvatten, flödescytometri, harts, bakterier, fibrer, fyllmedel, papermaking, process water, flow cytometry, resin, bacteria, fibres, fillers,

Flödescytometri-teknik skall testas för bestämning av olika typer av små partiklar som förekommer i bakvatten i pappersbruk.Målet är att selektivt kunna bestämma hartsdroppar, bakterier, fiberfragment och fyllmedel, både beträffande mängd [koncentration och partikelstorleksfördelning.

Flow cytometry technology will be tested for the determination of different types of particles present in paper mill process waters.The goal is selective determination of resin droplets, bacteria, fibre fragments and filler particles, with respect to both the amount [concentration] and particle size distribution.

Publikation(er)

11.3.1996 / 20.3.1998