[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 3

Muntlig kommunikationsfärdighet i modersmålet, gymnasiet (TALKO)

Oral communication skill in mother tongue Swedish, secondary level

Datum: 1.4.1995-1.9.1997
Kod: K5612
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 324
Fax +358-6-3247 302
E-post Anna-Lena.Ostern@abo.fi
Projektledare: PeD, FL Anna-Lena Östern, biträdande professor (1.4.1995-1.9.1997)
Forskare: PeM Sol-Britt Granlund (1.4.1995-1.9.1997)
FM Ulla Granfors (1.4.1995-1.9.1997)
FM Elizabeth Knip-Häggqvist (1.4.1995-1.9.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 40 %
- tillämpad forskning 30 %
- utvecklingsarbete 30 %
Inhemsk finansiering: Utbildningstyrelsen, Helsingfors () FIM 50000
Årsverken: Totalt: 19 månader
Beställd av: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
Kontakter: PUHVI, Jyväskylän yliopisto
Ämnesord: gymnasium, modersmålet, svenska, utvärdering, lukio, äidinkieli, ruotsin kieli, arviointi, muntlig färdighet, central utvärdering, drama, oral skill, central evaluation, drama,

Syftet med forskningsprojektet är att utarbeta kritierier för bedömning av muntlig färdig i gymnasiet.På basis av kriterierna utarbetas ett prov som kan ges i gymnasiet (diplom i muntlig färdighet och drama).Vidare syftar projektet till att utveckla en läroplan för muntlig färdighet och drama för gymnasiet samt att utveckla undervisningen i modersmålets muntliga del samt att i drama bl.a. genom att utveckla läromedel.

The aim of the research project is to establish some criterias for evaluation of oral skill at a secondary level (gymnasium).Based on the criterias the project will develop a test to be given in the gymnasium (a diploma in oral skill and drama).Futhermore the project aims at developing a curriculum for oral skill and drama för the gymnasium-level and to develop the teaching concerning the oral part of mother tongue education and in drama among others by developing a didactic tool. -The research approach has during 1995 been explorative and a cooperation with a reference-group of mother tongue Swedish-teachers has been established.During spring 1996 some tasks are tried out for testing oral skill and drama skill.The projekt will be reported in 1997.

Publikation(er)

28.3.1996 / 1.4.1996