[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 3

Effekter av vedpolymerer och harts på adsorptionen av våtändskemikalier samt egenskaper hos pappersark

Effects of wood polymers and extractives on the adsorption of wet-end chemicals and the properties of the paper sheet

Datum: 1.1.1996-31.12.1998
Kod: K7617
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.2.1996-)
Forskare: TkL Anna Sundberg (1.4.1996-31.12.1996)
DI Stefan Willför (1.1.1996-)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Inhemsk finansiering: Tekes, Helsingfors (Vähävetinen paperinvalmistus) FIM 350000
Industri () FIM 80000
Årsverken: Totalt: 18 månader
Partner: Åbo Akademi, Institutionen för papperskemi
Kontakter: Koordineras av DataCity Center
Ämnesord: pappersframställning, papper, vattenanalys, paperinvalmistus, paperi, vesianalyysi, pappersframställning, papper, pappersegenskaper, kemisk analys, vedharts, hemicellulosor, pektiner, våtändskemi, papermaking, paper, paper properties, chemical analysis, wood resin, hemicelluloses, pectins, wet-end chemistry,
Anmärkning: Ekonomibyråns kodnummer är 17603

Projektet går ut på att bestämma effekten av ytadsorption och utfällning av vedharts, glukomannaner, pektiner och vanliga fixermedel på egenskaper hos olika fibertyper, såväl i vattensystem som i pappersark.Olika mängder rena störsubstanser adsorberas/utfälls på tvättade fibermassor såsom blekt sulfatmassa och TMP.Handark tillverkas och arken analyseras kemiskt och testas för olika pappersegenskaper.

The aim of the project is to determine the effects of surface adsorption and deposition of wood resin, glucomannans, pectins and common fixing agents on the properties of various pulps fibres, both in water systems and in paper sheets.Various amounts of pure detrimental substances are adsorbed/deposited onto washed pulps such as bleached kraft pulp and TMP.Handsheets are prepared and the sheets are analysed chemically and tested for various paper properties.

Publikation(er)

11.3.1996 / 12.6.1998