[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 3

Järnkatalyserad ringöppningspolymerisation av L-laktid

Ironcatalyzed ring-opening polymerization of L-lactide

Datum: 1.9.1995-31.12.1999
Kod: 17515
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för teknisk polymerkemi
Adress: Porthansgatan 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 236
Fax +358-2-2154 866
E-post Anders.Sodergard@abo.fi
Projektledare: TD Anders Södergård, överassistent (1.3.1997-31.12.1999)
Forskare: DI Mikael Stolt (1.3.1997-31.12.1999)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Neste Chemicals, Borgå () FIM 80000
Årsverken: Totalt: 33 månader
Beställd av: Neste Chemicals
Kontakter: Tekniska Högskolan, Otnäs,Esbo: prof.Seppäläs biopolymerforskningsgrupp: Neste Oy,: J.-F.Selins biopolymerforskningsgrupp, Borgå
Ämnesord: polymerkemi, polymerikemia, poly(L-laktid), ringöppningspolymerisation, L-laktid, järnkatalysatorer, , poly(L-lactid), ring-opening polymerization, L-lactide, ironcatalysts, ,
Anmärkning: Name in English: Sodergard

Järnbaserade katalysatorers effektivitet vid ringöppningspolymerisation av L-laktid studeras.Framställda järnkomplex analyseras och karaktäriseras varefter de används vid polymerisation.Katalysatorernas effektivitet bestäms utgående från framställda polymerers molmassa, konversion och smältpunkt som funktion av polymerisationstid, temperatur, samt använd katalysatormängd.

Ironbased catalysts efficiency in the ring-opening polymerization of L-lactide is studied.Prepared iron complexes are analysed, characterized and used in the polymerization.The efficiency of the catalysts are determined by analyzing the molar mass, conversion and melting point of the polymers as a function of polymerization time, temperature and used amount of catalyst.

Publikation(er)

21.2.1996 / 19.3.1998