[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Bioinformatik och Strukturell Biology

Graduate School: Informational and Structural Biology

Datum: 15.12.1997-31.12.1998
Kod: 9680
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biokemi och farmaci
Adress: BioCity, Artillerig. 6A /P.O. Box 66, FIN-20521 Åbo
Tel. +358-2-2154 689
Fax +358-2-2154 745
E-post Johnson@abo.fi
Projektledare: Ph.D., Docent Mark Stuart Johnson, professor (15.12.1997-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi, Helsingfors () FIM 136800
Undervisningsministeriet, Helsingfors () FIM 1500000
Årsverken: 72 månader år 1998; Totalt: 192 månader
Kontakter: COMBI Graduate School, Esko Ukkonen (Tietojenkäsittelytieteen laitos PL 26, 00014 Helsingin yliopisto)
Ämnesord: biokemi, biokemia, högskola, bioinformatik, proteinstrukturer, protein, funktion, graduate school, bioinformatics, protein structure, protein, function,

För en stor del av dagens strukturbiokemi är kunskap om makromolekylers form och funktion på atomnivå en nyckelfråga.Denna strukturbiokemi kräver sammankoppling av makromolekylers struktur- och funktions-analys.För att denna kunskap skall kunna utnyttjas måste man känna igen viktiga "target"molekyler samt känna till växelverkan mellan molekyler.Dessutom bör man kunna bestämma relationssammanhang för olika typer av bioinformation.Detta är informationsbiokemi.Dessa två områden överlappar varandra synergistiskt t.ex. vid utvecklandet och förbättrandet av nya inhibitorer som potentiella läkemedel.I dylika fall bör man veta vilka delar av molekylen är viktiga för strukturen och vilka för funktionen och hur dessa integreras.Vår avsikt är att bygga upp ett "graduate school" nätverk i södra Finland som sammankopplar informations-och strukturbiokemin.

The key to much of biology today is understanding the form and function of macromolecules at the atomic level - this is the realm of structural biology and requires integration of macromolecular structural and macromolecular functional analysis.To exploit such knowledge requires being able to recognize important target molecules, interactions between molecules, and to establish relationships between existing sources of biological knowledge - this is the realm of informational biology.The disciplines overlap synergistically in the design and improvement of, for distance, novel inhibitors as potential pharmaceuticals.In such cases, one needs to know which portions of the molecules are important to structure, which to function and how these are integrated.It is our aim here to establish a graduate school network within southern Finland that integrates these two pivotal areas: informational and structural biology.

Publikation(er)

11.3.1996 / 20.3.1998