[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 3

Kartering och åldersbestämning av ädelmetallförande skjuvzoner i södra Finland

Late-orogenic Svecofennian deformation in SW-Finland ; implications from pegmatite emplacement and U-Pb columbite-tantalite ages

Datum: 1.3.1995-31.12.1996
Kod: 6617
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för geologi och mineralogi
Adress: Domkyrkotorget 1, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 167
Fax +358-2-2154 818
E-post alindroo@abo.fi
Projektledare: FL Alf Lindroos, Forskare (1.3.1995-)
Forskare: Dr Rolf Romar (1.3.1995-)
FK Jan-Olof Lill (1.3.1995-)
FM Kjell-Erik Saarela (1.3.1995-)
FL Reijo Alviola (1.3.1995-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö () FIM 90000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Partner: Luleå universitet; Geologiska forskningscentralen; Acceleratorlaboratoriet; PET-centralen; Åbo universitet
Kontakter: International Geological Correlation program 371 (IGPC-371), UNESCO
Ämnesord: åldersbestämmning, jordskorpa, södra Finland, iänmääritys, maankuori, Etelä-Suomi, svekofennisk, deformation, tantalit, U-Pb ålder, Svecofennian, deformation, tantalite, U-Pb age,
Anmärkning: kolumbit-tantalit; geokronometer; uran-blymetoden; PIXE; PIGE; jonstråleanalysmetoden; cyklotron

A.Fortsätta den geokemiska karteringen: Lindroos utför provtagningen och preparerar proven.Lill gör TTPIXE/TTPIGE-analyser.Saarela gör ICP-MS-analyser; B.Kartera områden med förhöjda halter av intressanta element.Berggrunden provtas och analyseras på samma sätt som jordproven.TTPIXE/TTPIGE- metoden ger oss möjlighet att även analysera enskilda mineral för kontroll av i vilka mineral de intressanta elementen finns.ICP-MS-apparaten kommer också att förses med laser-ablation för punktanalys av fasta prov.Metoden kommer att provas på olika mineral; C.Planera "fluid inclusion" studier i samarbete med Dr Ferenc Molnar från Eötvös Lorand universitet i Budapest; D.Provta skjuvzoner med tantalit-kolumbitförande pegmatiter.De åldersbestäms av Romer; E.Utarbeta nya analysmetoder.Experiment med PIXE-analys av ädelmetallutfällningar från kungsvattenlösningar kommer att göras.Projektets E-del tangerar ett annat projekt där samma arbetsgrupp utarbetat metoden för PIXE-analys av föraskade växtdelar.Metodens användbarhet för prospektering prövas.

Collisional orogenic thickening of the Svecofennian crust in southern Finland resulted in anatectic melting of subemerged crust and formation of migmatites and granites.The activity culminated at ca 1830-1840 Ma, but continued with decreasing intensity until ca 1800 Ma.Migmatites and microline granites from the main anatectic phase are exposed along a 100 km wide and som 500 km long zone of intense transpressional deformation transecting southern Finland.During the last stages of the orogeny numerous granite pegmatites and minor microline granites were emplaced contemporaneously with postogenic granites.Precise U-Pb columbite-tantalite ages from rare-element pegmatites combined with structural studies on the emplacement mechanisms of these pegmatites indicate that a major pegmatite phase occured only a few million years before most of the postorogenic granites.The pegmatites were emplaced when the rheologic conditions changed from ductile to semi-ductile and brittle.Tantalite U-Pb ages from different segments of a pegmatite emplaced under semi-ductile deformation of a gabbro host-rock range between 1807.0+-2.9 Ma (2ó) and 1803.1+2.9/-2.0 Ma.Tantalite from a second pegmatite emplaced under brittle deformation of the same gabbro host are 1802.9+-1.3 Ma old.All ages are obtained from subconcordant to concordant data.Together with 1840-1830 Ma microcline granite sheets, that are related with early phases of transpressional deformation in southwestern Finland, the U-Pb tantalite ages from structurally late pegmatites indicate that the transpressional late Svecofennian tectonic regime in southwestern Finland persisted for at least 30-40 Ma.Ductile deformation, which affected the whole zone of transpressional deformation in southwestern Finland, was concentrated to wide east-westerly zones of dextral shearing.Later semi-ductile deformation was confined to narrower shear zones along E-W and NNE-SSW striking margins of rhomboidal blocks.Granite pegmatites are dominant associated with the different shearzones.They are usually concordant or oblique to the shear zones.The structurally youngest pegmatites are undeformed and are either flat-lying sheetlike bodies or steep northsoutherly veins.

Publikation(er)

16.2.1996 / 17.3.1998