[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Lösta och kolloidala substanser vid papperstillverkning (DISCO)

Dissolved and colloidal substances in papermaking

Datum: 1.1.1992-31.3.1996
Kod: 1750
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.2.1992-31.3.1996)
Forskare: TkD Kenneth Sundberg (1.9.1994-31.3.1996)
TkL Anna Sundberg (1.8.1995-31.3.1996)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Inhemsk finansiering: Tekes (Uudistuva paperi) FIM 600000
Flera industriföretag () FIM 186000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Partner: Åbo Akademi, Institutionen för fysikalisk kemi
Beställd av: Tekes, Helsingfors
Ämnesord: papperstillverkning, mekanisk massa, kemisk analys, paperinvalmistus, mekaaninen massa, kemiallinen analyysi, pappersframställning, mekaniska massor, processvatten, lösta och kolloidala substanser, kemisk analys, papermaking, mechanical pulps, process water, dissolved and colloidal substances, chemical analysis,

Arbetet har som mål att ytterligare fördjupa kunskapen om de ämnen som utlöses och dispergeras ur ved vid framställning av mekaniska massor.Det slutliga målet är att finna tekniska lösningar, som kan minska de störningar som de lösta och kolloidala substanserna ger upphov till vid framställning av trähaltiga papper. -I forskningen utnyttjas modern kemisk analytik för att studera fenomen vid framställning av mekanisk massa och vid peroxidblekning samt för studier av växelverkan mellan olika lösta och kolloidala substanser och fibrer, tillsatskemikalier och partikelmaterial i fiber-vatten-suspensioner.Analystekniken skall utvecklas vidare.Effekten av vattensystemslutning samt möjligheter till intern processvattenrening komer att undersökas i samarbete med industrin.

The projekt "Dissolved and colloidal substances in papermaking (DISCO)" seeks new knowledge on components in papermaking at the molecular level.This will improve the understanding and facilitate technical control of wet-end chemistry, particularly in the production of wood containing papers.Modern analytical techniques are applied and further developed.New means of reducing the detrimental effects of the dissolved and colloidal substances are investigated in close cooperation with paper mills and suppliers of papermaking chemicals.

Publikation(er)

11.3.1996 / 20.3.1998