[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 3

Adsorption av katjonisk polyakrylamid på mekanisk massa

Adsorption of cationic polyacrylamide on mechanical pulp

Datum: 1.6.1994-30.12.1996
Kod: K7612
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för papperskemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 305
Fax +358-2-2516 757
Projektledare: TkD Dan Eklund, professor (1.6.1994-)
Forskare: DI Maristiina Mikkonen (1.1.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Inhemsk finansiering: TEKES, Helsinki () FIM
Årsverken: Totalt: 12 månader
Ämnesord: massatillverkning, forskning, massanvalmistus, tutkimus, adsorption, störsubstanser, mekaniska massa, katjonisk polyakrylamid, adsorption, detrimental substances, mechanical pulp, cationic polyacrylamide,

En slutning av cirkulationssystemet i pappersbruk ökar halten oorganiska och organiska lösta substanser och kolloidalt material, sk störsubstanser, i cirkulationsvattensystemet eftersom de har en låg retention.Störsubstanserna kommer att ge upphov till driftsproblem på pappersmaskinen och påverka systemets kemi och därför borde störsubstanserna elimineras från systemet.En ren massa ger en möjlighet att använda prestationskemikalier.Av dessa har i detta arbete utsetts katjonisk polyakrylamid, vilket har stor utbredning som retentions- och torrstyrkemedel.

The closure of circulation systems in the paper mills increases the amount of inorganic and organic soluble substances and colloidal material-detrimental substances - in circulating water system because of their low retention.Detrimental substances will cause problems in the paper machine and they effect the chemistry of the system.Because of these reasons the detrimental substances should be eliminated from the system.It is possible to use additive chemicals in a clean pulp.In this work was chosen cationic polyacrylamide which is a widely used as a retention and dry strength aid. -The aim of this study is to find out the effect of detrimental substances on the adsorption of cationic polyacrylamide on mechanical pulp.The mechanisms of adsorption and the effect of polyacrylamide on retention and strength properties in the present of filler will also be studied.

Publikation(er)

26.2.1996 / 27.2.1996