[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Utveckling av mät- och styrsystem för bioreaktorer (Biosense)

Development of measurement and control systems for bioreactors

Datum: 1.4.1995-28.2.1998
Kod: 1855
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Biotikcentrum i Åbo
Adress: Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. 040 589 9283
Fax +358-2-3338 000
E-post rolf.sara@btk.utu.fi
Projektledare: FL Rolf Sara, överingenjör (1.4.1995-28.2.1998)
Forskare: Nils Kullberg (1.10.1995-28.2.0198)
DI Michael Vilen (1.10.1995-28.2.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 30 %
ÅA-intern finansiering: FIM 60000
Inhemsk finansiering: TEKES, Helsingfors () FIM 1040000
Orion, Helsingfors () FIM 100000
BioTie Ltd () FIM 100000
Årsverken: Totalt: 75 månader
Partner: Technische Hochchule, Wien, Österrike KTH, Stockholm, Sverige
Kontakter: Bioteknikcentrets receptorsprogram
Ämnesord: bioteknologi, processtyrning, analysmetoder, biotekniikka, prosessin ohjaus, analyysimenetelmät, flödesanalys, SIA, processanalys, on-line analys, flow analysis, SIA, process analysis, on-line analysis,
Anmärkning: Projektet baserar sig på den s.k.SIA-principen (sekventiell injektionsanalys) som behöver mycket små provmängder (ca 50 mikroliter).Det utvecklade styrprogrammet kan användas för att utveckla analysmetoder, för att utföra rutinanalyser på ett laboratorium samt för att styra en helautomatisk processanalysator.

Projektets målsättning är att utveckla användbara mät- och styrsystem för biotekniska processer, bl.a. för bioreaktorer.En analysator har konstruerats samt ett antal analysmetoder för de viktigaste komponenterna i ett cellodlingssystem.Det utvecklade systemet är en generell analysator som med det utvecklade styrprogrammet (AnalySIA) kan konfigureras att utföra praktiskt taget vilken våtkemisk analys som helst.Systemet består av standardkomponenter (PC, pumpar, ventiler etc.) samt specialutvecklade billiga mikrokontrollermoduler (bl.a.A/D-omvandlare, en enkel fotometer, fotonräknare och fotomultiplikator) som ersätter dyrare kommersiella enheter.Apparaten har framgångsrikt testats i verklig processmiljö där hela processen kommer att styras med hjälp av den erhållna signalen.

The purpose of the project is to develop a useful measurement and control system for biotechnical processes e.g. for bioreactors.An analyzer and a number of methods for the most important components in a bioreactor have been developed.The system developed is a general purpose analyzer that with software written for this purpose (AnalySIA) can be configured to perform practically any wet chemical analysis.The system consists of standard components (PC, A/D concerter, simple photometer, photon counter and photomultiplier) that replace more expensive commersial devices.The concept has been succesfully tested in real process environment where the whole process will be cintrolled using the output from the analyzer.

Publikation(er)

27.2.1996 / 26.2.1998