[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Kvinnoliv i svenskfinland (Kvinnoliv)

Women's Lives in Swedish Speaking Finland

Datum: 1.6.1995-31.12.2001
Kod: 8950
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Institutet för kvinnoforskning
Adress: Agricolagatan 6Agricolagatan 6, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154589
Fax 358-2-2154943
E-post hsilius@abo.fi
Projektledare: PD Harriet Silius, professor (1.6.1995-31.12.2001)
Forskare: FM Monica Nerdrum (1.5.1995-31.12.2001)
PM Sirpa Wrede (1.5.1995-31.12.2001)
PM Vanessa May (1.9.1996-31.12.1999)
FL Ann-catrin Östman (1.6.1995-30.6.1999)
FL Lena Marander-Eklund (1.9.1996-30.6.1999)
FM Anna-Leena Keski-Nisula (1.1.1997-)
FL Lisen Sundqvist (1.9.1997-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 30000
Inhemsk finansiering: Svenska Kulturfonden, Helsingfors () FIM
Årsverken: Totalt: 30 månader
Ämnesord: kvinnohistoria, finlandssvenskar, naishistoria, suomenruotsalaiset, livshistorier, självbiografi, kvinnor, kön, etnicitet, moderskap, arbete, life history, autobiography, women, gender, ethnicity, motherhood, work,

Kvinnoliv i svenskfinland är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt för forskarutbildning.Dess syfte är att bidra till livshistorieforkning och kvinnoforskning genom att analysera interaktionen mellan liv och text ur kvinnovetenskaplig synvinkel.Samtidigt kopplas etnicitet till frågorna om kön.Följande teman är relevanta för projektet: 1) kvinnoskap, moderskap, arbete och etnicitet, 2) livshistoria, självbiografi, subjektivitet och berättande.Forskningen bedrivs utgående från samligen "Kvinnoliv i Svenskafinland som omfattar 130 livshistorier, biografiskt och skönlitterärt material.Projektet ger för det första från många olika perspektiv ny förståelse för könets betydelse i ett samhälle präglat av förändring.För det andra svara forskningen på ett behov att teoretisk och empirisk kunkap om kön, identitet och subjektivitet samt om erfarenheters betydelse för välfärd och hälsa ur könsaspekt.

The aim of the multidisciplinary resarch project Women's Lives in Swedish Speaking Finland graduate studies.The project contriubutes to life history research and women's studies by analyzing the interaction between life and text from a feminist perspective.At the same time ethinicity is integrated into the questions of gender.The following themes are relevant to the project: 1) femininity, motherhood, work and ethinicity, 2) life story, autobiography, subjectivity and narrativity.Research is conducted on the collection "Women's Lives in Swedish Speaking Finland" which consists of 130 life histories, biographical and literary matrial.Firstly, the project provides a new understandig of the relevance of gender in a society charactarized by change, from several different perspecitves.Secondly, the research meets a need of theoretical and empirical knowledge of gender, identity and subjectivity as well as of the relevance of expiriences for welfare and helth from a gender aspect.

Publikation(er)

12.9.1996 / 11.3.1998