[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Inverkan av ytkemin på mekaniska massors pappersegenskaper

Effects of the surface chemistry on paper properties of mechanical pulps

Datum: 1.4.1996-30.6.1999
Kod: K7618
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.4.1996-)
TkD Johanna Buchert, docent (1.4.1996-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Inhemsk finansiering: Tekes, Helsingfors () FIM 320000
Årsverken: Totalt: 18 månader
Partner: Statens tekniska forskningcentral (VTT), Bio- och livsmedelsteknik; Tekniska högskolan, Institutionen för träförädlingens kemi
Ämnesord: mekanisk massa, ytkemi, mekaaninen massa, pintakemia, mekaniska massor, papper, hemicellulosor, ytkemi, analys, vedharts, mechanical pulps, paper, hemicelluloses, surface chemistry, analysis,
Anmärkning: Ekonomibyråns kodnummer för detta projekt är 17632

Målsättningen är att karaktärisera olika mekaniska massor, speciellt deras kolhydratsammansättning och fördelningen av kolhydrater i fibrerna.Inverkan av ytkemin på fiber- och arkegenskaper skall också bestämmas.

The aim is to characterize various mechanical pulps, especially their carbohydrate composition and the distribution of carbohydrates in the fibres.The influence of surface chemistry on the properties of fibres and paper sheets will also be determined.

Publikation(er)

11.3.1996 / 31.5.1999