[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 5

Läroplan i utveckling

Curriculum in development

Datum: 1.3.1993-31.12.1996
Kod: 2444
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 349
Fax +358-6-3247 302
Projektledare: PeD Sven-Erik Hansen, t.f. professor (1.3.1993-31.12.1996)
Forskare: FD Claes-Göran Wenestam (1.3.1993-31.12.1996)
PeM Maj-Len Swanljung (1.3.1993-31.12.1996)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- utvecklingsarbete 100 %
Inhemsk finansiering: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors () FIM 50000
Årsverken: Totalt: 11 månader
Beställd av: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
Ämnesord: läroplan, lärare, opetussuunnitelmat, opettajat, läroplan, skolutveckling, curriculum, school development,

Studera lärarnas beredskap att utveckla läroplaner, att dokumentera och att följa läroplanens tillkomsprocess i de s.k. akvarieskolorna. -Under projektet har lärare vid akvarieskolorna intervjuats vid tre tillfällen.Vid det första tillfället diskuterades lärarnas inställning till, förväntningar på samt beredskap för läroplansarbete.Vid det tredje intervjutillfället, när en version av skolvis läroplan förelåg, diskuterades processen och den "färdiga" produkten. -Samma lärare har intervjuats vid alla tre tillfällen och på så sätt gett möjlighet att följa deras arbete och utveckling under läroplansprocessen

The Finnish curriculum reform started in 1992.The new curriculum should mainly reflect the needs of the local community and schools.Each school was asked to set up its own curriculum.The National Board of Education gave the superordinarie frames, like general goals and directives.A few schools were chosen to be pilot school. -In this study some aspects of the way new currucula were developed among the pilot school is presented.Focus is on the teachers readyness and competence to carry out the development of the curricula. -The presentation is based on longitudinal empirical study where teachers have been interviewed at several occasions during the process.Central is the teachers description of their experience growth in awareness and competence.

Publikation(er)

27.3.1996 / 24.2.1998