[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Moderna skärgårdsbor : maritima livsformer, modernisering och identitet

The maritime man

Datum: 1.1.1990-31.12.1997
Kod: K1625
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Etnologiska institutionen
Adress: Biskopsgatan 13, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 151
Projektledare: FD Nils Storå, professor (1.1.1990-31.12.1997)
Forskare: FL John Hackman (1.1.1990-)
FL Monica Nerdrum (1.1.1990-)
FL Kim Montin (1.1.1990-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 90 %
- tillämpad forskning 10 %
Inhemsk finansiering: Stiftelsen för Åbo Akademi forskningsinstitut () FIM
Årsverken: Totalt: 15 månader
Kontakter: Projektet "Samhälle i förändring", Åbo universitet/Åbo Akademi; Etnologiska institutionerna i Uppsala, Umeå och Göteborg; Centre for Maritime Studies, Univ. of Exeter, U.K.
Ämnesord: maritim livsmiljö, modernisering, merellinen elinympäristö, uudenaikaistuminen, maritima livsformer, modernisering, identitet, kognitiv antroplogi, kulturekologi, maritime life mode, modernization, identitity, kognitive anthropology, cultural ecology, island women,

Detta projekt är till sin allmänna karaktär maritim-etnologisk.Det har nära anknytning till en maritimantropologisk forskning som speciellt har kommit att gälla moderniseringsprocesserna inom nordatlantiska maritima samhällen.I centrum för denna forskning står den maritima människan och de livsformer som hon skapt i interaktion med den maritima miljön.

To its general character, this research project can be characterized as maritime-ethnological.It is associated with the maritime-anthropological research which, particularly, has come to deal with the modernization processes within the North-Atlantic maritime communities.The line of study is focused on the maritime man and the life mode he has established in interaction with his maritime milieu.

Publikation(er)

13.3.1996 / 13.3.1996