[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

En kritisk analys av läromedlen för svenskundervisning för finska högstadieelever (Svenskböcker i finska högstadier)

An Analysis of Present Day Books for Teaching Swedish as a Second Language in Finland

Datum: 1.1.1996-31.12.1998
Kod: K1831
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Svenska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2341660
Fax +358-2-2154 661
E-post ansoderg@abo.fi
Projektledare: FM Annemarie Södergård, forskare (1.1.1996-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Svenska kulturfonden () FIM 15000
Svenska litteratursällskapet () FIM 12000
Leo och Regina Wainsteins stiftelse () FIM 25000
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 36 månader
Ämnesord: läromedel, svenska, oppimateriaali, ruotsin kieli, svenska som främmande språk, läromedel, grammatikregler, ett levande språk, motivation, Swedish as a Foreign Language, School books, Grammar rules, Motivation,

Undersökningen syftar till att analysera språket och utformningen av de grammatiska momenten i tre läromedelsserier, i såväl textböcker, övningsböcker som ljudband.Språket analyseras i förhållande till modernt svenskt standardspråk så som detta realiseras i t.ex. massmedia samt i naturligt talspråk.Ett utkast till ett alternativt läromedel utvecklas som syftar till att presentera de grammatiska momenten som helheter och låta eleverna själva dra slutsatser och konstruera grammatiska regler.Materialet skall också ge en korrekt bild av strukturernas begränsningar och funktioner i det levande språket. materialet prövas med en grupp av elever vers inlärningsresultat jämförs med resultatet hos en kontrollgrupp som undervisas med traditionella läromedel.

The aim of my work in progress is to point out deficiencies in present day books for Swedish studies and their incapability of giving a realistic description of spoken Swedish, for example the ineffective way of teaching grammar.The books tend to split up grammatical units and teach separate facts as independent of each other.The difference between written and spoken Swedish is not acknowledged and the pupils learn an unnaturally correct version of the language.The speakers in the books mix these two codes, which is not typical for a Swedish speaking person.The grammar exercises are often too easy to interest pupils and they fail to teach the student to form whole sentences.The texts in both text- and exercise books are not interesting to teenagers.Some books choose to describe the life of a fictitious Swedish speaking community in spite of the fact that there is a vivid Swedish speaking minority in Finland.Pupils often find it difficult to identify themselves with the events in the texts and they therefore lack motivation.

Publikation(er)

5.3.1996 / 23.3.1998