[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 4

Nordiskt nätverk för folkloristik (NNF)

Nordic Network of Folklore

Datum: 15.1.1998-31.12.2001
Kod: 2181
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 844
Fax +358-2-2154 902
E-post iollas@abo.fi
Projektledare: FD Ulrika Wolf-Knuts, lektor (15.1.1998-31.12.2001)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Utländsk finansiering: Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn, Danmark () Dkr 1000000
Årsverken: Totalt: 60 månader
Partner: Institutt for kunsthistorie og kulturstudier, Universitetet i Bergen, Norge
Kontakter: De nordiska miljöerna framförallt i Norden, men även internationellt.
Ämnesord: folkloristik, nätverk, folkloristiikka, verkostot, folkloristik, Norden, nätverk, forskningskoordinering, informationsspridning, Folkloristics, the Nordic countries, network, research coordination, information,

Nordiskt nätverk för folkloristik [NNF] är ett paraplyprojekt finansierat av Nordiska Ministerrådet, Åbo Akademi och Universitetet i Bergen.Nätverkets övergripande målsättning är att befrämja folkloristikens ställning på hela det nordiska fältet genom att initiera forskningsprojekt och genom att förmedla, stärka och koordinera kontakterna mellan de nordiska forskningsmiljöerna.Projektet skall även utveckla kontakterna till närgränsande ämnesområden och sprida information om nordisk folkloristik såväl inom som utanför Norden.Nätverket publicerar ett eget nyhetsbrev samt en skriftserie för de forskningsrapporter de olika projekten resulterar i.

Nordic Network of Folklore promotes folkloristic research in the Nordic countries by initiating research projects, by coordinating and developing contacs between different Nordic folkloristic milieus, and by providing information about Nordic folkloristics in the Nordic countries as well as internationally.The network publishes its own newsletter and a series of research reports.NNF especially seeks to involve Ph.D. students in its research activities.

Publikation(er)

12.3.1996 / 23.7.1999