[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Störsubstansflöden på pappersmaskiner

Flows of detrimental substances on paper machines

Datum: 1.2.1997-31.1.1999
Kod: 17726
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bholmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.2.1997-31.1.1999)
Forskare: DI Marika Huhtiniemi (1.2.1997-30.6.1997)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 100 %
Inhemsk finansiering: TEKES, Helsingfors (Vähävetinen paperinvalmistus) FIM 150000
Flera industriföretag () FIM
Årsverken: Totalt: 12 månader
Partner: VTT Energia, Finland, projektledare: Kari Edelman
Ämnesord: papperstillverkning, kolloider, kemisk analys, pappersmaskiner, papper, , paperinvalmistus, kolloidit, kemiallinen analyysi, paperikoneet, paperi, pappersframställning, pappersmaskiner, papper, processvatten, lösta och kolloidala substanser, störsubstanser, kemisk analys, papermaking, paper machines, paper, process waters, dissolved and colloidal substances, detrimental substances, chemical analysis,

Användningen av vatten på några pappersmaskiner skall kartläggas ingående.Retention och fördelning av olika lösta och kolloidala substanser skall analyseras.Projektet skall ge en kunskapsbas för optimerad användning av vatten på pappersmaskiner.

The process water use on some paper machines will be examined in detail.The retention and distribution of various dissolved and colloidal detrimental substances are analysed.The project will create a knowledge base for optimised use of water on paper machines.

Publikation(er)

11.3.1996 / 25.3.1997