[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Biodegraderbara polyestrar genom ringöppningspolymerisation - utveckling av nya initiatorsystem

Biodegradable polyesters by ring-opening polymerization - Development of new initiator systems

Datum: 1.9.1995-28.2.1997
Kod: K7822
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för teknisk polymerkemi
Adress: Porthansgatan 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 236
Fax +358-2-2154 866
E-post asoderga@abo.fi
Projektledare: TD Anders Södergård, överassistent (1.9.1995-28.2.1997)
Forskare: TkL Christine Lindsjö (1.9.1995-31.12.1995)
DI Mikael Stolt (1.1.1996-28.2.1997)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 40 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 20 %
Inhemsk finansiering: Neste Chemicals, Borgå () FIM
Årsverken: Totalt: 18 månader
Beställd av: Neste Chemicals Oy, Kullo, Finland
Ämnesord: polymerkemi, polymerikemia, ringöppningspolymerisation, initiatorer, ring-opening polymerization, initiators,
Anmärkning: Names in English: Sodergard and Lindsjo

Inom ramen för projektet utvecklades nya miljövänliga initiatorer användbara för ringöppningspolymerisation av laktider och laktoner.

New environmentally acceptable initiators were developed for use in the ring-opening polymerization of lactides and lactones.

Publikation(er)

21.2.1996 / 26.3.1998