[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Pappersproduktion i slutna vattensystem (Green paper)

Paper production in closed water systems

Datum: 1.2.1997-31.1.2000
Kod: 7771
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bholmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.2.1997-31.1.2000)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Utländsk finansiering: EU (Brite-EuRam, ett EU-forskningsprogram för industri- och materialteknik) ECU 179000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Partner: totalt 9 samarbetspartner
Beställd av: Raisio Chemicals
Ämnesord: papperstillverkning, on-line analysis, papper, kolloider, paperinvalmistus, on-line analysis, paperi, kolloidit, pappersframställning, processvatten, lösta och kolloidala substanser, störsubstanser, papperskemikalier, enzymer, on-line analys, papermaking, process waters, dissolved and colloidal substances, detrimental substances, paper chemicals, enzymes, on-line analysis,

Projektets syfte är att minska vattenförbrukningen i pappersbruk genom att utveckla och tillämpa nya metoder, kemikalier och enzymer för kontroll av lösta och kolloidala substanser.Innovativa on-line mät- och kontrollsystem skall också utvecklas.

The project's objective is to reduce water consumption in paper mills by developing and applying new methods, chemicals and enzymes for controlling dissolved and colloidal substances.Innovative on-line measurement and control systems will also be developed.

Publikation(er)

11.3.1996 / 25.3.1997