[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Analys av tjocka geologiska prov med PartikelInducerad Röntgen- och GammaEmission. (TTPIXE/PIGE)

Analysis of geological samples using TTPIXE/PIGE

Datum: 1.1.1996-31.12.1998
Kod: K6620
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för geologi och mineralogi
Adress: Domkyrkotorget 1, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 153
Fax +358-2-2154 818
E-post alindroo@abo.fi
Projektledare: FL Alf Lindroos, forskare (1.1.1996-)
Forskare: FM Jan Olof Lill (1.1.1996-)
FD, docent Leo Harju (1.1.1996-)
FM Kjell-Erik Saarela (1.1.1996-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 40 %
ÅA-intern finansiering: FIM 12000
Inhemsk finansiering: Finska Vetenskaps-Societetens Sohlbergska Delegation, Helsingfors () FIM 14000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Partner: ÅUCS PET Centre (Åbo Universitets Centralsjukhus), Finland Åbo Akademi, Analytisk Kemi Åbo Akademi, Fysik, Finland
Kontakter: Basmetaller i Attu-Orijärvi gruvdistrikt Puun raskasmetallipitoisuuksien määritys Ålands Kyrkor
Ämnesord: geologi, geologia, PIXE, PIGE, extern stråle, geologi, analys, tjocka prov, spårelement, lätta element, PIXE, PIGE, external beam, geology, analysis, thick targets, trace elements, light elements,
Anmärkning: Cyklotron, TTPIXE/PIGE, extern protonstråle, icke-destruktiv analysmetod

Resultaten är konfidentiella.

The results are confidential.

Publikation(er)

22.2.1996 / 20.3.1998