[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 4

Karakterisering av slipmassafraktioner

Characterization of groundwood fractions

Datum: 1.7.1995-31.12.1996
Kod: 2757
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 126
Fax +358-2-2517 797
E-post blonnber@abo.fi
Projektledare: TkD Bruno Lönnberg, professor (1.7.1995-31.12.1996)
Forskare: DI Kathrin Mörseburg (1.7.1995-31.12.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 60 %
- tillämpad forskning 30 %
- utvecklingsarbete 10 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Inhemsk finansiering: Undervisningsministeriet (Pulpaper Ph.D.) FIM 150000
Årsverken: Totalt: 18 månader
Kontakter: Gros, KCL, TH, Mekupe
Ämnesord: slipmassa, analys, hioke, analyysi, slipning, fraktionering, ytegenskaper, slipmassa, grinding, fractionation, surface properties, groundwood,
Anmärkning: Slipapparatur utvecklad vid Åbo Akademi.

Slipmassabedömning görs i allmänhet på hela massan.För att utveckla vissa massaegenskaper skall den färdiga massan karakteriseras fraktionsvis.Ytegenskaperna hos fibrerna i de olika fraktionerna ger indikationer på i vilken riktning sliprocessen skall utvecklas för bästa massa och papper.

Evaluations of groundwood are normally based on the entire pulp.By characterising the specific pulp fractions, e.g. their surface properties etc., information can be gained on the relationship between grinding and the pulp properties.The grinding process may subsequently be developed in optional directions to provide groundwood for specific paper use.

Publikation(er)

26.2.1996 / 27.2.1996