[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Ålands kyrkor

The churches of Åland

Datum: 1.1.1990-
Kod: 2191
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Konstvetenskapliga institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 336
Fax +358-2-2154 661
E-post asa.ringbom@abo.fi
Projektledare: FD Åsa Ringbom, docent (1.1.1990-)
Forskare: FL Alf Lindroos (1.1.1994-)
FK Gerhard Hakkarainen (1.1.1993-)
FD Thorborg von Konow (1.1.1994-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 34 %
- tillämpad forskning 33 %
- utvecklingsarbete 33 %
ÅA-intern finansiering: FIM 137075
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 2056700
Ålands Landskapsstyrelse () FIM 80000
Årsverken: Totalt: 16 månader
Partner: Laboratoriet för radioaktiv datering, Helsingfors universitet; Acceleratorlaboratoriet, Åbo Akademi; Århus universitet, fysikaliska institutionen
Ämnesord: kyrkobyggnader, Åland, datering, kirkkorakennukset, Ahvenanmaa, iänmääritys, kyrkor, Åland, medeltid, naturvetenskaplig datering, arkitektur, churches, The Åland Islands, scientific dating, architecture,

Projektets målsättning är att korrekt beskriva, analysera och datera Ålands kyrkor, detta eftersom kyrkobyggnaderna och deras konstnärliga inredning (inventarier, kalkmålningar och skulpturer) utgör den viktigaste källan till information om den den omdiskuterade och kontroversiella tiden på Åland. -Metod: Skriftliga källor saknas och stilhistorisk bedömning är subjektiv och osäker, därför utnyttjas objektiv naturvetenskaplig datering mera än i något annat motsvarande projekt, dvs. dendrokronologi, termoluminiscense (datering av tegel) och C 14 analys av trä och murbruk.Trämaterial av gran och furu saknar beständighet.Därför når man inte via traditionell dendrokronologi och C 14 datering av trä fram till kärnkyrkans datering.För att nå detta har vi inom projektet tillämpat och, som pionjärer även i internationellt perspektiv, utvecklat radioaktiv datering av murbruk, en metod som verkligen förefaller att datera kyrkans första byggnadsskede, eller tidpunkten då murbruket stelnat.För ökad tillförlitlighet körs murbruksproven i accelerator (AMS) vid universitetet i Aarhus.Dessutom kontrolleras varje prov minutiöst såväl kemiskt som geologiskt.

The aim of the project is correctly to describe, analyze and date the medieval churches of the Åland Islands, since correctly understood they, together with their inventory, their wallpaintings and their sculptures, they form the key to interpreting the controversial medieval period in the northern Baltic region. -Method: Since written sources are rare and dating based on style is both subjective and uncertain, the project relies heavily on objective scientific methods for dating.We use dendrocronology, termoluminescence, and radioactive dating of wood and mortar.Wood of sprude and pine is often replaced and repaired, and this means that you cannot reach the age of the building of a stone church using traditional dendrocronology or C 14 of wood.This is why we have implemented, and as pioneers, developed the method of dating mortar, which seams to be the only way to date the construction of a stone building.In order to gain increased accuracy, the mortar samples are nowadays analyzed in an accelerator, in the University of Aarhus, Denmark.Furthermore, each sample is carefully analyzed both chemically and geologically, in order to trace possible errors.

Publikation(er)

11.3.1996 / 5.3.1998