[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 8

Mekanismer som styr fiberflockning (Fiberflockning)

Mechanisms that govern fiber flocculation

Datum: 1.1.1994-30.6.1996
Kod: 1762
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för papperskemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 852
Fax +358-2-2516 757
E-post luciano.beghello@abo.fi
Projektledare: TkD Dan Eklund, professor (1.1.1994-30.6.1994)
Forskare: TkL Luciano Beghello (1.1.1994-30.6.1996)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 90 %
- tillämpad forskning 5 %
- utvecklingsarbete 5 %
Inhemsk finansiering: Enso Gutzeit Oy, Helsingfors () FIM
Kymmene OY, Helsingfors () FIM
Valmet Paper Machinery, Jyväskylä () FIM
Utländsk finansiering: MoDo AB, Örnsköldsvik, Sverige ()
Stora Teknik AB, Falun, Sverige ()
Årsverken: Totalt: 39 månader
Ämnesord: papperstillverkning, forskning, paperinvalmistus, tutkimus, fiber, fiberflockning, flockning, fiberlängd, fiberflexibilitet, fiber, floc, flocculation, fiber lengnth, fiber flexibility, fiber coarsness,
Anmärkning: Flockningsmätare (högturbulensmätare)

Forskningen fokuseras på fibrernas fysiska, mekaniska, ytkemiska egenskaper, de fysikaliska och rentav kemiska aspekterna i samband med fiberflockningen.Forskningens målsättning är att klargöra de grundläggande mekanismerna som styr flockningen av olika fiberslag vid olika betingelser. -Till en början riktas forskningen till aspekterna och till sådana faktorer som förmår flockning före en kemikalietillsats, d.v.s. åstadkomma en tydligare bild av vad som egentligen förorsakar fiberflockning i frånvaro av kemikalier.Det arbete som här skisseras skall praktiskt och teoretiskt belysa några av de faktorer som styr fiberflockning i frånvaro av kemikalier. -En matematisk modell skall kvantifiera de viktigaste och avgörande parametrarna som pappersmakaren handskas med i samband med pappersframställningen.På så sätt får ett "kvantitativt" svar på hur fiberflockningen kan uppstå.

The aim of this work is to illuminate both practically and theoretically some of the factors which govern fiber flocculation.An attempt at explaning the applicabality of modern theoretical tools will also be made. -The objective of this work is focused even on the construction and calibration of an advanced flocculation measurement apparatus in order to experimentaly study the role of some basic factors in flocculation.

Publikation(er)

26.2.1996 / 6.5.1998