[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Kyrkligt folkliv i stad och på landsbygd (Kyrkligt folkliv)

Religious life of common people in town and countryside

Datum: 9.3.1995-31.12.2000
Kod: 8351
Institution: Åbo Akademi / Teologiska fakulteten (TF), Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
Adress: Biskopsgatan 16, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 286
Fax +358-2-2154 835
E-post Ingvar.Dahlbacka@abo.fi
Projektledare: FD, FL Ingvar Dahlbacka, t.f. professor (1.8.1995-)
Forskare: TM Siv Rågård (1.8.1995-)
FM Carita Björkstrand (1.8.1995-)
TM Mary Dahlbacka (1.8.1995-)
TL Birgitta Sarelin (1.8.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 6 månader
Ämnesord: spiritualitet, forskning, tvärvetenskaplighet, spiritualiteetti, tutkimus, tieteidenvälisyys, folkfromhet, väckelse, kvinnor, psalm och andlig sång, kyrkliga seder, religious life, revival, common people, hymns, women,

Projektet tar sikte på den tvärvetenskapliga aspekten.Avsikten är att ur olika synvinklar belysa fenomenen på folkfromhetens område både i historia och nutid.

The project has an interdisciplinary character.From different sides it aims to throw light upon religious life of the common people in past and present.

Publikation(er)

22.3.1996 / 4.3.1998