[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Correct Component Software (CoCoS)

Correct Component Software

Datum: 1.1.1996-31.12.1998
Kod: 2665
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för informationsbehandling
Adress: Lemminkäinengatan 14, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 673
Fax +358-2-2154 732
E-post Jockum.Wright@abo.fi
Projektledare: FD Ralph-Johan Back, professor (1.1.1996-31.12.1998)
Forskare: FD Kaisa Sere (1.1.1996-31.12.1998)
FD Joakim von Wright (1.1.1996-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi, Helsingfors () FIM 1400000
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 36 månader
Ämnesord: programmering, ohjelmointi, mjukvarokomponenter, formella metoder, preciseringskalkyl, mekanisk verifiering, inbäddade system, software components, formal methods, refinement calculus, mechanical verification, embedded systems,

Projektet undersöker teorin och logiken för konstruktion av stora mjukvarosystem, datorbaserade verktyg för att stöda detta, samt användning av verktygen för experiment i programvarukonstruktion.

The project will investigate the theory and logic of buildning large software systems using software component technology, the computer tools needed to support this, and using the tools for experimentsin software construction.

Publikation(er)

21.3.1996 / 4.3.1998