[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 3

Interaktionen mellan hälsa och övrig välfärd. Välfärdspolitikens roll i samspelet mellan välfärdskomponenterna (IHÖV)

The Interaction between Health and Other Components of Elfare. The Role of Welfare Policy in the Interplay between Components of Welfare.

Datum: 1.1.1998-31.12.1999
Kod: 2284
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Statistiska institutionen. Centret för välfärdsforskning i Åbo
Adress: Fänriksgatan 3 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 163
Fax +358-2-2154 677
E-post Leif.Nordberg@abo.fi
Projektledare: PD Leif Nordberg, professor (1.1.1998-31.12.1999)
Forskare: PD Veli-Matti Ritakallio (1.2.1998-31.1.1999)
MD Sakari Suominen (1.10.1998-30.9.1999)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Inhemsk finansiering: Finlands akademi, Helsingfors () FIM 750000
Årsverken: Totalt: 30 månader
Partner: Åbo regioninstitut för arbetshygien, Åbo
Kontakter: Projektet är en del av Finlands Akademis forskningsprogram "Hälso- och andra välfärdsskillnader mellan befolkningsgrupperna"
Ämnesord: välfärd, hälsa, hyvinvointi, terveys, hälsa, välfärdspolitik, longitudinell analys koherens, health, welfare policy, longitudinal analysis coherens,

Syftet med projektet är att genom att tillämpa ett makro-, meso- och mikroperspektiv analysera interaktionen mellan olika välfärdskomponenter.I projektet analyseras på vilket sätt sambandet mellan olika välfärdskomponenter varierar 1) mellan länder 2) mellan olika tidpunkter i ett land 3) mellan olika regioner i ett land 4) mellan olika befolkningsgrupper och individer.Studien utgår från makroperspektivet genom omfattande internationella studier.De centrala forskningsfrågorna här är: Tenderar välfärdproblem att kumulera och finns det nationella variationer i kumuleringsprocessen.Studiehelhetens andra plan bildas av jämförelser mellan olika regioner.Här har projektet som avsikt att jämföra olika delar av Finland med varandra.Projektets tredje plan, mikronivån, opererar på grupp- och individnivå.

It is usually assumed that welfare can be divided into components relating to health, education, position on labour market, income, housing conditions, social relationships and influence.In this project we study the dependency between health and the other components of welfare and the possible changes in this relationship over time and space.We are especially interested in the possibilities to intervene in the interplay by political measures.Thus we will pay special attention to factors causing changes in the covariation of the welfare components over time.We will also make international and regional comparisons of differences in these relationships between different socio-economic groups.On the individual level we will pay special attention to the effects of the sense of coherence on the interplay between the different components of welfare.The analysis is mainly based on the large database already in use by the researchers, but some new data will also be gathered.The project is supervised by the Centre of Welfare Research in Turku and is a joint-project between the University of Turku and Åbo Akademi University.

Publikation(er)

19.3.1996 / 12.2.1998