[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 3

Kommunikation och ledarskap

Communication and leadership

Datum: 1.1.1993-31.12.1998
Kod: 8158
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Svenska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 349
Fax +358-2-2154 661
E-post eanders@abo.fi
Projektledare: FD Erik Andersson, professor (1.1.1993-31.12.1998)
Forskare: FM Clary Fant (1.1.1993-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Inhemsk finansiering: Stiftelsen för Åbo Akademi () FIM 60000
Svenska litteratursällskapet () FIM 25000
Svenska kulturfonden () FIM 25000
Årsverken: Totalt: 36 månader
Ämnesord: tvåspråkighet, kaksikielisyys, kommunikation, interaktion, verbal konflikt, konfliktsekvens, oenighet, communication, interaction, verbal conflict, conflict sequence, disagreement,

Material: Materialet utgörs av bandade uppföljnings-/planeringssamtal mellan överordnade och deras medarbetare i privata näringslivet i Svenskfinland.Samtalen är dialoger (dyader). -Mål: Målet är att analysera konflikter och oenigheter i samtalen.Hur struktureras sådana sekvenser?Hur kommer samtalsdeltagarna in i konfliktsituationer?Hur beaktar de varandras åsikter?Hur tar de sig ut ur konflikten?Finns det material i sådana interaktionsdrag som kan antas bero på organisationskontexten? -Metoder: Den metod som används är conversation analysis (CA).CA är en kvalitativ metod, som speciellt inriktar sig på interaktionen.

The material consist of recorded planning conversations between superiors and employees in privat business companies in Swedish Finland.The conversations are dialogues (dyads). -The goal is to analyse conflict and disagreement in the conversations.How are such sequences structured?How do the participants in a conversation enter the conflict situation?How do they pay attention to each other's opinions?Does the material contain interactional moves which is directed towards the interaction.

Publikation(er)

5.3.1996 / 23.3.1998